e mërkurë, 20 qershor 2007


piece and photo: Samia Saleem

Nuk ka komente: